Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 70416
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 42876
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 10221
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 56532
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 143820
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 22827
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 17830
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 6815
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 28230
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 14184
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 10686
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 20554
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 12730
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 5433
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 32953
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 16356
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 9096
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 15384
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 28704
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 28379
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 19677
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 11624
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 15309
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 22155
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 3999
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 33333
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 21538
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 20763
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 43338
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 105370
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 39925
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 7701
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 65362
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 1499
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 9691
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 17284
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 18155
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 102732
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 17117
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 8983
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 7346
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 7691
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 10221
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 9185
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 7407
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 5993
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 112830
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 10793
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 18759
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 33621
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
   QUẢNG CÁO    


 TRUYỆN ĐÁNH DẤU