Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 7849
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 2909
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 1721
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 6416
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 21598
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 3526
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 2415
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 1050
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 6240
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 1841
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 1207
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 3108
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 1645
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 725
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 1925
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 828
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 1516
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 1805
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 3739
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 2128
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 1398
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 1559
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 1577
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 3186
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 688
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 2276
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 1988
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 2327
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 8896
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 3036
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 2937
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 1561
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 1537
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 271
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 1795
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 4251
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 2557
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 7343
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 1861
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 958
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 697
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 1167
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 1292
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 2451
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 1515
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 951
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 16431
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 2585
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 2102
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 1800
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
 TRUYỆN ĐÁNH DẤU    
   QUẢNG CÁO