Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 23286
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 16103
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 4829
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 15331
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 78504
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 7472
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 5956
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 2171
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 14042
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 5375
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 3170
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 8122
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 5071
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 2072
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 18683
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 4877
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 3055
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 6474
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 15191
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 10470
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 7289
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 3699
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 4988
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 9673
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 1379
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 12962
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 7584
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 9846
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 22415
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 31168
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 14241
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 3307
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 12561
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 546
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 4554
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 7790
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 6637
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 52510
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 5898
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 2612
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 2965
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 2784
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 3023
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 4637
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 2844
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 2270
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 61080
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 5508
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 6167
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 10611
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
 TRUYỆN ĐÁNH DẤU    
   QUẢNG CÁO