Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 17370
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 11236
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 3787
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 12805
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 62555
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 5883
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 4557
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 1711
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 11758
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 3555
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 2014
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 6187
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 3485
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 1375
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 9442
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 2150
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 2388
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 4841
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 8161
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 5772
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 4892
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 3029
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 3562
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 6482
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 1068
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 9067
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 4672
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 7664
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 17272
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 19769
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 9071
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 2410
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 9055
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 434
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 3617
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 6669
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 5059
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 34957
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 4013
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 1897
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 2043
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 2099
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 2266
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 3630
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 2384
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 1762
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 43713
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 4202
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 4147
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 5756
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
 TRUYỆN ĐÁNH DẤU    
   QUẢNG CÁO