Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 21514
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 14807
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 4533
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 14726
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 74457
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 6998
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 5474
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 2004
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 13496
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 4873
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 2896
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 7411
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 4684
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 1897
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 16536
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 3689
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 2828
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 6189
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 13133
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 9313
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 6527
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 3501
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 4695
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 8559
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 1299
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 11939
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 6832
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 9371
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 21426
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 28325
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 13197
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 3055
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 11612
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 506
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 4277
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 7416
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 6164
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 48417
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 5416
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 2392
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 2698
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 2583
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 2714
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 4383
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 2670
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 2120
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 54581
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 5144
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 5377
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 8899
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
 TRUYỆN ĐÁNH DẤU    
   QUẢNG CÁO