Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 7523
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 2755
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 1680
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 6207
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 20396
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 3457
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 2265
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 943
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 6010
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 1792
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 1194
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 2947
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 1569
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 714
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 1843
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 792
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 1452
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 1755
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 3692
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 1988
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 1259
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 1501
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 1533
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 3048
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 680
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 2191
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 1959
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 2110
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 8583
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 2915
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 2853
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 1521
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 1455
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 265
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 1713
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 4163
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 2480
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 5865
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 1729
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 948
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 687
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 1121
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 1253
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 2239
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 1490
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 915
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 15360
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 2411
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 2047
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 1705
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
 TRUYỆN ĐÁNH DẤU    
   QUẢNG CÁO