Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 31207
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 18463
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 5391
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 18110
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 88218
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 8505
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 6604
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 2564
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 15590
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 6110
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 3936
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 9319
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 5901
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 2315
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 21789
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 6277
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 3544
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 7234
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 16709
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 12958
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 8245
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 4195
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 5879
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 11095
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 1541
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 14771
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 8725
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 11604
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 24456
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 37518
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 16755
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 3679
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 14434
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 600
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 5127
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 8174
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 7746
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 60714
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 6624
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 3117
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 3324
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 3142
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 3412
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 5013
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 3295
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 2504
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 70829
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 6011
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 7900
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 13512
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
 TRUYỆN ĐÁNH DẤU    
   QUẢNG CÁO