Phiên bản điện thoại
Home
TRUYỆN MỚI CẬP NHẬP
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Quân Lâm Thiên Hạ Khai Hoang 0000-00-00 1419 10068
Tiên Hiệp Tiên Ngạo Vụ Ngoại Giang Sơn 0000-00-00 1341 4496
Tiên Hiệp Quốc Vương Vạn Tuế Loạn Thế Cuồng Đao 0000-00-00 268 2283
Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên Vong Ngữ 0000-00-00 2427 7747
Tiên Hiệp Tu Chân Giả Tại Dị Thế Vũ Phong 0000-00-00 1350 33586
Tiên Hiệp Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần) Thắng Kỷ 0000-00-00 1199 4037
Tiên Hiệp Ma Giới Đích Nữ Tế - Chàng Rể Ma Giới Điểm Tinh Linh 0000-00-00 723 3322
Tiên Hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu... Điểm Tinh Linh 0000-00-00 492 1280
Tiên Hiệp Tửu Thần (Âm Dương Miện) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 925 7589
Tiên Hiệp Tuyệt Thế Đường Môn Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 366 2325
Tiên Hiệp Thần Ấn Vương Tọa Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 637 1546
Tiên Hiệp Thiên Châu Biến Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 241 4018
Tiên Hiệp Quang Chi Tử Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 324 2233
Tiên Hiệp Cầm Đế (Thần Âm) Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 336 969
Tiên Hiệp Băng Hỏa Ma Trù Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 258 3670
Tiên Hiệp Đấu La Đại Lục Đường Gia Tam Thiếu 0000-00-00 338 1161
Tiên Hiệp Đại Ma Đầu Tiên Tử Nhiêu Mệnh 0000-00-00 580 1770
Tiên Hiệp Chung Cực Truyền Thừa Vũ Thần Vũ 0000-00-00 947 2649
Tiên Hiệp Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 935 5053
Tiên Hiệp Dị Thế Tà Quân Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 1280 2799
Tiên Hiệp Lăng Thiên Truyền Thuyết Phong Lăng Thiên Hạ 0000-00-00 764 2068
Tiên Hiệp Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ 0000-00-00 827 1990
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 0000-00-00 1084 2002
Tiên Hiệp Trường Sinh Giới Thần Đông 0000-00-00 375 4301
Tiên Hiệp Bất Tử Bất Diệt Thần Đông 0000-00-00 238 793
Tiên Hiệp Chân Tiên EK 0000-00-00 1049 2949
Tiên Hiệp Thông Thiên Đại Thánh Xà Thôn Kình 0000-00-00 1421 2476
Tiên Hiệp Hoa Sơn Tiên Môn Mạt Lăng Biệt Tuyết 0000-00-00 777 3581
Tiên Hiệp Vũ Nghịch Càn Khôn Chúc Long Ngữ 0000-00-00 1366 11186
Tiên Hiệp Vũ Động Càn Khôn Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1308 5940
Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung Thiên Tằm Thổ Đậu 0000-00-00 1641 4471
Tiên Hiệp Chiến Thần Bất Bại Phương Tưởng 0000-00-00 201 1723
Tiên Hiệp Thế Giới Tu Chân Phương Tưởng 0000-00-00 915 3558
Kiếm Hiệp Tàn [Truyện ngắn] Phương Tưởng 0000-00-00 3 334
Dị Năng Sư Sĩ Truyền Thuyết Phương Tưởng 0000-00-00 606 2136
Dị Năng Tạp Đồ Phương Tưởng 0000-00-00 617 5086
Tiên Hiệp Sát Thần Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1118 3273
Kiếm Hiệp Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên 0000-00-00 1027 16307
Tiên Hiệp Đạo Thực Đường Bao Tử 0000-00-00 550 2458
Tiên Hiệp Dị Giới Dược Sư Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 456 1150
Tiên Hiệp Vô Sỉ Đạo Tặc Vô Xỉ Đạo Tặc 0000-00-00 260 918
Tiên Hiệp Phong Ngự Lại Điểu 0000-00-00 256 1481
Tiên Hiệp Phi Thăng Chi Hậu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 865 1591
Tiên Hiệp Hoàng Tộc Đại Chu Hoàng Phủ Kỳ 0000-00-00 507 2849
Tiên Hiệp Thần Ma Cửu Biến Duy Nhất Thiên Tử 0000-00-00 417 1830
Tiên Hiệp Tiên Ma Biến Vô Tội 0000-00-00 336 1208
Tiên Hiệp Thông Thiên Chi Lộ Vô Tội 0000-00-00 1289 24158
Tiên Hiệp La Phù Vô Tội 0000-00-00 239 3340
Tiên Hiệp Cầu Ma Nhĩ Căn 0000-00-00 810 2799
Tiên Hiệp Tiên Nghịch Nhĩ Căn 0000-00-00 2095 2503
1 2 3 4 » [18]
 SOCIAL    
 TRUYỆN ĐÁNH DẤU    
   QUẢNG CÁO